Poland & Austria hit over 1000 Unique Views


thanks Poland and Austria for stopping by over 1000 times!

Poland 1,066
  Voivodeship Unique Visitors
31.1. Masovian 285
31.2. Silesian 116
31.3. Lesser Poland 113
31.4. Greater Poland 87
31.5. Pomeranian 82
31.6. Lower Silesian 79
31.7. Lodz 47
31.8. Kuyavian-Pomeranian 41
31.9. Lublin 39
31.10. Podlaskie 27
31.11. West Pomeranian 25
31.12. Podkarpackie 25
31.13. Opole 16
31.14. Lubusz 12
31.15. Swietokrzyskie 11
31.16. Warmian-Masurian 10
Unknown

Austria 1,001
  Region Unique Visitors
32.1. Vienna 429
32.2. Styria 108
32.3. Upper Austria 99
32.4. Tyrol 90
32.5. Lower Austria 87
32.6. Salzburg 56
32.7. Carinthia 42
32.8. Vorarlberg 24
32.9. Burgenland 11

POLAND reaches over 1000 unique Views


Thank you Poland for stopping by our BLOG over 1000 uniquely times!

Poland 1,006
  Voivodeship Unique Visitors Last New Visitor
31.1. Masovian 271 48 minutes ago
31.2. Lesser Poland 108 November 20, 2012
31.3. Silesian 105 9 hours ago
31.4. Greater Poland 82 6 hours ago
31.5. Lower Silesian 77 November 17, 2012
31.6. Pomeranian 75 8 hours ago
31.7. Lodz 45 5 hours ago
31.8. Kuyavian-Pomeranian 41 November 18, 2012
31.9. Lublin 36 November 18, 2012
31.10. Podlaskie 24 November 18, 2012
31.11. Podkarpackie 24 November 17, 2012
31.12. West Pomeranian 22 November 7, 2012
31.13. Opole 15 November 6, 2012
31.14. Lubusz 11 November 9, 2012
31.15. Swietokrzyskie 11 November 4, 2012
31.16. Warmian-Masurian 10 November 20, 2012
Unknown 67 November 17, 2012
%d bloggers like this: